درباره ما

گروه انباریار باهدف رشد و تعالی‌ بخش انبار در سازمان‌ها و شرکت‌ها در پی اخذ مجوزهای موردنیاز جهت آموزش‌های مربوطه می‌باشد و پس از به دست آوردن آن‌ها، دوره‌های آموزشی خود را آغاز می‌نماید.

امید است بتوانیم قدمی درراه پیشرفت کشور عزیزمان برداریم.

امیدواریم با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود ما را در این راه همراهی نمائید.