مدارک قابل اخذ

با توجه به اینکه در بیشتر سازمانها و شرکت های کشور ما، ارائه مدرک برای گذراندن دوره های تخصصی اهمیت دارد و همچنین افراد با ارائه آن در رزومه خود باعث ترغیب کارفرمایان به همکاری با ایشان می شوند بر آن شدیم که مدارک قابل اخذ از سایت انباریار را در این برگه برای شما معرفی کنیم.  پس از پایان دوره های آموزشی سایت انباریار، به کسانی که نمره قبولی آنها به حد نصاب رسیده باشد گواهینامه پایان دوره ارائه می گردد که در ادامه نمونه آن را مشاهده می کنید، این مدرک رایگان بوده و بدون نیاز به درخواست برای شما صادر می گردد.

گواهینامه پایان دوره آموزش سایت انباریار

مدارک قابل اخذ
همچنین دوستان واجد شرایط (کسانی که نمره قبولی را کسب کرده اند) اگر تمایل داشته باشند می توانند پس از درخواست هر یک از مدارک زیر را دریافت کنند.

گواهینامه ملی مورد تائید سازمان استاندارد

مدارک قابل اخذ

گواهینامه از مرجع INO کانادا

مدارک قابل اخذ

 

گواهینامه از مرجع ACS آمریکا

مدارک قابل اخذ

 

برای اطلاع از قیمت و نحوه درخواست با ما تماس بگیرید.