محاسبات

Calculations یا محاسبات

در برگه محاسبات فرمول‌های پرکاربرد انبار را برای شما قرار داده‌ایم. شما می‌توانید علاوه بر خواندن و به کار بردن دستی، به‌صورت آنلاین نیز محاسبات موردنیاز خود را انجام دهید.

توضیحی در باره فرمول حداکثر موجودی:

در برخی از سایت ها فرمول مربوط به محاسبه حداکثر موجودی به شکل زیر آمده است:

حداکثر موجودی = (مقدار سفارش (عدد) + نقطه سفارش (عدد)) – (زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد))

فرمولی که در سایت انباریار استفاده شده است ساده شده همین فرمول است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

در فرمول بالا از نقطه سفارش استفاده شده است، همانطور که در اولین بخش محاسبه آمده، نحوه محاسبه نقطه سفارش عبارت است از:

نقطه سفارش کالا = (زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد)) + ذخیره احتیاطی

حال اگر در فرمول شماره ۱ (محاسبه حداکثر موجودی) به جای نقطه سفارش، فرمول اصلی را قرار دهیم به شکل زیر می شود:

حداکثر موجودی = (مقدار سفارش (عدد) + (زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد)) + ذخیره احتیاطی) – (زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد))

همانطور که مشاهده می کنید:

(زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد)) – (زمان انتظار (روز) * مصرف روزانه (عدد))= ۰

و عملا این بخش فقط باعث پیچیده شدن فرمول است، بنابراین ما آن را حذف نمودیم تا محاسبه ساده تر صورت گیرد.

این مطلب نیز مفید است: انبار و انبارداری