انبار و انبارداری

در این پست به تعریف انبار، انبارداری، وظایف کلی انبار و توضیحاتی در باره آنها خواهیم پرداخت:
تعریف انبار:

محل یا فضائی که اقلام مورد نیاز بر اساس یک سیستم طبقه بندی صحیح و بطور مناسب نگهداری می شود.

تعریف انبارداری:

تمامی فعالیتهای مربوط به تأمین، نگهداری و تحویل اقلام مورد نیاز در زمان مناسب را انبارداری می گویند.

وظائف واحد انبار:

– کنترل موجودی.

– همکاری و مساعدت در تأمین کالا.

– دریافت، نگهداری و تحویل که برابر است با امانت داری.

مفاهیم کنترل موجودی:

کنترل موجودی یعنی برنامه ریزی به منظور حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام در حد مطلوب، و برای دست یافتن به این هدف می بایست نحوه انجام این عمل و فرآیند آنرا بدانیم که در ادامه به تعریف مفاهیمی که لازمه آن می باشد می پردازیم.

– ذخیره احتیاطی (S.S) یا (R.S): که در زبان انگلیسی به آن Reserve Stock یا Safety Stock می گویند و منظور از آن حداقل موجودی از کالا ست که همیشه می بایست در انبار موجود باشد و به منظور کم نیاوردن در مواقع اضطراری. نقش ذخیره احتیاطی ایجاد انعطاف لازم در موجودی انبار برای جوابگوئی به نوسانات پیش بینی نشده است.

– زمان انتظار (L.T): یا Lead Time مدت زمانی بین سفارش خرید تا دریافت کالا.

– نقطه سفارش مجدد(R.O.P): یا Re Order Point وقتی مقدار موجودی به این سطح رسید می بایست درخواست خرید صادر شود.

– مقدار سفارش(Q): مقدار کالائی که هر نوبت می بایست سفارش داده شود.

رابطه مفاهیمی که در بالا توضیح داده شد در شکل زیر نشان داده شده است: کنترل موجودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– نحوه تعیین ذخیره احتیاطی:

در این خصوص باید سه اصل را مورد توجه قرار د اد:

۱- برآورد میزان مصرف (با استفاده از تجربه)

۲- ارزش اقتصادی کالا

۳- درجه اهمیت (حساسیت کالا)

– فرمول محاسبه نقطه سفارش مجدد:

ذخیره احتیاطی + مقدار مصرف در زمان انتظار ( مصرف * زمان انتظار) = نقطه سفارش مجدد
در انتها به حل دو مسئله نمونه می پردازیم.

۱- برای کالائی که به طور میانگین روزانه ۱۵۰ عدد مصرف دارد و زمان انتظار آن ۱۲ روز است، ذخیره احتیاطی ۳۰۰ عدد در نظر گرفته شده است. نقطه سفارش مجدد کالا را محاسبه نمائید.

با توجه به فرمول بالا: ذخیره احتیاطی + مقدار مصرف در زمان انتظار= نقطه سفارش مجدد

۲۱۰۰= ۳۰۰+(۱۵۰*۱۲)=R.O.P

۲- نیاز سالیانه یک شرکت به یک قطعه ۳۰۰۰۰ عدد است، تعداد روزهای کاری ۲۰۰ روز و ذخیره احتیاطی مصرف ۱۰ روز کاری است و زمان انتظار ۵ روز است با توجه به مطالب فوق R.O.P را مشخص نمائید.

R.O.P= (L.T*d) + S.S

(d) مصرف یک روز ۱۵۰ = ۲۰۰ / ۳۰۰۰۰

(S.S) ذخیره احتیاطی ۱۵۰۰ = ۱۰ * ۱۵۰

۱۵۰۰ + (۱۵۰ * ۵) = R.O.P

عدد ۲۲۵۰ = R.O.P

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *