ترتیب استفاده از اجناس

۴.۳/۵ - (۳ امتیاز)

ه طور کلی دو روش عمده برای استفاده از اجناس انبار وجود دارد که عبارتند از:

۱- FIFO
این کلمه مخفف (First In First Out) می باشد. در این روش اولین صادره از اولین وارده می باشد. به عبارت دیگر جنسی که اول وارد شده ابتدا مصرف می شود. این روش بیشتر برای مواد شیمیایی و اجناسی که تاریخ مصرف دارند به کار می رود.

۲- LIFO:این کلمه مخفف (Last In First Out) می باشد.در این روش اولین صادره از آخرین وارده می باشد. به عبارت دیگر جنسی که آخر وارد شده ابتدا مصرف می شود. مانند آهن آلات که به دلیل وزن زیاد نمی توان آنها را جابجا کرد تا از اولین وارده استفاده نمود و لزومی نیز ندارد زیرا جنس فاسد شدنی نمی باشد.

نکته ای که در باره چیدمان این دو روش باید توجه نمود این است که در روش اول کالاهایی که زودتر وارد شده اند باید در دسترس قرار گیرند تا بتوان به راحتی از آنها استفاده نمود.

کد استقرار کالا:این نوع کد برای قفسه ها، راهروها یا طبقه ها استفاده می شود و تفاوت عمده آن با کد کالا عبارت است ازاینکه کد کالا منحصر به فرد است در حالی که کد استقرار کالا میتواند به چند نوع کالا مربوط باشد و یا چند کد استقرار به یک نوع کالا ربط داشته باشد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *