واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی به چه بخشی گفته می شود؟ در این نوشته علاوه بر پرسش بالا به این مطلب می پردازیم که ارتباط بین واحد بازرگانی و واحد انبار چیست؟ وظایف انبار در مقابل واحد بازرگانی چیست و وظایف واحد بازرگانی در مقابل انبار چیست؟ اما نخست به این می پردازیم که واحد بازرگانی از چه ...
بیشتر بخوانید

وظایف متقابل انبار با سایر قسمتها

انبار بنا به نیاز همه واحدها، با تمامی آنها و کارکنان آنها در ارتباط است. این ارتباط و تماس هم در مورد تحویل گرفتن، نگهداری و تحویل دادن مواد و هم در مورد مبادله اسناد و مدارک حسابداری می باشد.به طور کلی شش واحد را می توان نام برد که تقریباً همواره با انبار در ...
بیشتر بخوانید
فرم های انبار و کاربرد آنها در انبار

فرم های انبار و کاربرد آنها در انبار

فرم های انبار فرم های مورد استفاده در سیستم انبار و کنترل مواد را م یتوانیم در ۴ دسته کلی دسته بندی کنیم: – درخواست ها – رسید ها – حواله ها – سایر فرم ها حال به توضیح مختصری از فرم های انبار می پردازیم. درخواستها: به طور کلی دونوع فرم درخواست کالا وجود ...
بیشتر بخوانید

ترتیب استفاده از اجناس

ه طور کلی دو روش عمده برای استفاده از اجناس انبار وجود دارد که عبارتند از: ۱- FIFO این کلمه مخفف (First In First Out) می باشد. در این روش اولین صادره از اولین وارده می باشد. به عبارت دیگر جنسی که اول وارد شده ابتدا مصرف می شود. این روش بیشتر برای مواد شیمیایی ...
بیشتر بخوانید
چیدمان اجناس در انبار

چیدمان اجناس در انبار

نکات ضروری در چیدمان اجناس انبار : چیدمان اجناس در انبار به روش های گوناگونی انجام می گیرد که بیشتر جنبه سلیقه و فردی دارد ولی از نقطه نظر علمی چندین نکته را باید در نظر گرفت که در ادامه مطلب مهمترین آنها را ذکر می کنیم. ۱- مشخصات کیفی کالا: – گران قیمت بودن ...
بیشتر بخوانید