وظایف مدیر

با توجه به توضیحاتی که در پست پیشین داده شد امیدوارم ضرورت بالابردن دانش انبارداران را متوجه شده باشیم. کوشش من در این پستها این است که بتوانم کمک کوچکی در این راه کرده ب...
بیشتر بخوانید

پیشگفتار

در دنیای کنونی رابطۀ هماهنگ و توان ایجاد آن، مهمترین راهکار جلوگیری و یا حل مشکلات می باشد. از هماهنگی بین افراد یک سازمان یا موسسه گرفته تا رابطه بین شرکای تجاری، و هر چ...
بیشتر بخوانید