چرا انبارداری پیشرفته؟

در سالیانی پیش از این ( اواسط سال ۱۳۴۰) به دلیل نبود قانون مشخص در خصوص انبار و انبارداری و عدم دانش کافی صاحبان کالا با اصول نگهداری صحیح کالا در انبار، وضع اغلب انبارهای تجارتی و به تبع آن انبارهای شرکت های خصوصی اسفبار بود. با توجه به این مطلب که در آن سالها ...
بیشتر بخوانید

پیشگفتار

در دنیای کنونی رابطۀ هماهنگ و توان ایجاد آن، مهمترین راهکار جلوگیری و یا حل مشکلات می باشد. از هماهنگی بین افراد یک سازمان یا موسسه گرفته تا رابطه بین شرکای تجاری، و هر چه روابط هماهنگ تر باشند انجام امور به همان نسبت سریعتر و آسانتر می گردد. جهت ایجاد رابطۀ هماهنگ بین افراد ...
بیشتر بخوانید