آموزش انبارداری
 • واحد بازرگانی

  واحد بازرگانی به چه بخشی گفته می شود؟ در این نوشته علاوه بر پرسش بالا به این مطلب می پردازیم که ارتباط بی ...

  واحد بازرگانی به چه بخشی گفته می شود؟ در این نوشته علاوه بر پرسش بالا به این مطلب می پردازیم که ارتباط بین واحد بازرگانی و واحد انبار چیست؟ وظایف انبار در مقابل واحد بازرگانی چیست و وظایف واحد بازرگان ...

  بیشتر بخوانید
 • انبار بنا به نیاز همه واحدها، با تمامی آنها و کارکنان آنها در ارتباط است. این ارتباط و تماس هم در مورد تح ...

  انبار بنا به نیاز همه واحدها، با تمامی آنها و کارکنان آنها در ارتباط است. این ارتباط و تماس هم در مورد تحویل گرفتن، نگهداری و تحویل دادن مواد و هم در مورد مبادله اسناد و مدارک حسابداری می باشد.به طور ...

  بیشتر بخوانید
 • فرم های انبار و کاربرد آنها در انبار

  فرم های انبار فرم های مورد استفاده در سیستم انبار و کنترل مواد را م یتوانیم در 4 دسته کلی دسته بندی کنیم: ...

  فرم های انبار فرم های مورد استفاده در سیستم انبار و کنترل مواد را م یتوانیم در 4 دسته کلی دسته بندی کنیم: – درخواست ها – رسید ها – حواله ها – سایر فرم ها حال به توضیح مختصری از فرم های انبار می پردازی ...

  بیشتر بخوانید
 • ه طور کلی دو روش عمده برای استفاده از اجناس انبار وجود دارد که عبارتند از: ۱- FIFO این کلمه مخفف (First I ...

  ه طور کلی دو روش عمده برای استفاده از اجناس انبار وجود دارد که عبارتند از: ۱- FIFO این کلمه مخفف (First In First Out) می باشد. در این روش اولین صادره از اولین وارده می باشد. به عبارت دیگر جنسی که اول ...

  بیشتر بخوانید
 • چیدمان اجناس در انبار

  نکات ضروری در چیدمان اجناس انبار : چیدمان اجناس در انبار به روش های گوناگونی انجام می گیرد که بیشتر جنبه ...

  نکات ضروری در چیدمان اجناس انبار : چیدمان اجناس در انبار به روش های گوناگونی انجام می گیرد که بیشتر جنبه سلیقه و فردی دارد ولی از نقطه نظر علمی چندین نکته را باید در نظر گرفت که در ادامه مطلب مهمترین ...

  بیشتر بخوانید