آموزش انبارداری
  • در سالیانی پیش از این ( اواسط سال ۱۳۴۰) به دلیل نبود قانون مشخص در خصوص انبار و انبارداری و عدم دانش کافی ...

    در سالیانی پیش از این ( اواسط سال ۱۳۴۰) به دلیل نبود قانون مشخص در خصوص انبار و انبارداری و عدم دانش کافی صاحبان کالا با اصول نگهداری صحیح کالا در انبار، وضع اغلب انبارهای تجارتی و به تبع آن انبارهای ...

    بیشتر بخوانید
  • در دنیای کنونی رابطۀ هماهنگ و توان ایجاد آن، مهمترین راهکار جلوگیری و یا حل مشکلات می باشد. از هماهنگی بی ...

    در دنیای کنونی رابطۀ هماهنگ و توان ایجاد آن، مهمترین راهکار جلوگیری و یا حل مشکلات می باشد. از هماهنگی بین افراد یک سازمان یا موسسه گرفته تا رابطه بین شرکای تجاری، و هر چه روابط هماهنگ تر باشند انجام ...

    بیشتر بخوانید