آموزش انبارداری
 • - روش های شماره گذاری کالا:ازآنجائیکه روش های متعددی در خصوص سیستم کدینگ کالاها ارائه شده، نمی توان یک رو ...

  - روش های شماره گذاری کالا:ازآنجائیکه روش های متعددی در خصوص سیستم کدینگ کالاها ارائه شده، نمی توان یک روش سیستم کدینگ را به عنوان روش استاندارد و فراگیر برای تمامی مؤسسه ها و سازمان ها معرفی کرد، بنا ...

  بیشتر بخوانید
 • طبقه‌بندی کالا

  طبقه‌بندی کالا و دسته‌بندی اجناس دارای شرایط و اصول علمی است که اگر موردتوجه قرار گیرند به سیستماتیک بودن ...

  طبقه‌بندی کالا و دسته‌بندی اجناس دارای شرایط و اصول علمی است که اگر موردتوجه قرار گیرند به سیستماتیک بودن انبار کمک شایان توجهی خواهند نمود و در غیر این صورت انبار از نظم خاصی پیروی نکرده و هرج‌ومرج د ...

  بیشتر بخوانید
 • طراحی سیستم کدینگ

  سیستم کدینگ سیستم کدینگ، سیستمی است که در آن هر یک از اقلام موجود در انبار دارای یک شماره اختصاصی می باشد ...

  سیستم کدینگ سیستم کدینگ، سیستمی است که در آن هر یک از اقلام موجود در انبار دارای یک شماره اختصاصی می باشد که البته این نامگذاری بر اساس قواعد و قوانینی است که به آنها اشاره خواهیم کرد.دامنه و تنوع اقل ...

  بیشتر بخوانید
 • انبارها را از جهات گوناگون می توان دسته بندی کرد که عبارتند از: - نحوه انجام عملیات. - نوع ساختمان. - چگو ...

  انبارها را از جهات گوناگون می توان دسته بندی کرد که عبارتند از: - نحوه انجام عملیات. - نوع ساختمان. - چگونگی و ماهیت عمل. - نوع کالائی که در آن نگهدای می شود. - انواع انبار از نظر نحوه انجام عملیات: ۱ ...

  بیشتر بخوانید
 • - رفع اشکال ناشی از اتکا سیستم یا مؤسسه به افراد معین. - جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی. - ایجاد اطلا ...

  - رفع اشکال ناشی از اتکا سیستم یا مؤسسه به افراد معین. - جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی. - ایجاد اطلاعات و آمار مورد استفاده حسابداری صنعتی. - متوجه کردن مسئولین در مورد دقت در خرید. - سهولت در ان ...

  بیشتر بخوانید